Cognitive Psychology

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

.

Læringsutbyte

.

Studiepoeng, omfang

.

Studienivå (studiesyklus)

.

Undervisningssemester

.

Undervisningsstad

.
Krav til forkunnskapar
.
Tilrådde forkunnskapar
.
Studiepoengsreduksjon
.
Krav til studierett
.
Arbeids- og undervisningsformer
.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
.
Vurderingsformer
.
Karakterskala
.
Vurderingssemester
.
Litteraturliste
.
Emneevaluering
.
Hjelpemiddel til eksamen
.
Programansvarleg
.
Administrativt ansvarleg
.