Samtidskunsten; historie og representasjon

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Utfyllande semesteromtale

Utfyllende semesteromtale TBA. Det vil være en kombinasjon av Monday Lectures og afternoon seminars. Studentene må levere en rapport mot slutten av emnet.

Mål og innhald

Emnet gir et overblikk på det systemet av betydninger som inngår i og påvirker kunstproduksjonen, fra kunstneren til formidleren; fra kunst institutionerne til samfundet; fra innhold til sammenheng.

Via af en rekke centrale kunstnerskaper blir studenten kjent med forskellige kunstneriske metoder, og de sammenhenge som disse metoder giver kunsten tilgang til. Forholdet mellem metode, eksperiment og værk diskuteres. Studenten blir kjent med forskellige kunstscener og kunstsystemer.¿¿

Sentrale begreber: betydningsproduktion, kritisk reflektion, kunstnerisk forskning.

Sentrale spørgsmål: Hvorfra stammer kunstbegrepet? hvordan relaterer det sig til andre kunstneriske uttryk? Hvordan relaterer det sig til andre videns-formater? Hvordan preger politiske og samfundsmæssige forhold kunsten? Har kunsten en egenværdi? Eller produceres kunstens mening i relation til det omkringliggende samfund? Er kunstneren representant for sin samfundsmæssige baggrund? Eller er kunstneren netop et frigjort individ, løsrevet sociale og kulturelle bindinger?

Emnet skal formidle en bevisthed om kunstens funktion i forhold til andre vidensområder og til samfundet generelt. Et centalt tema er diskussionen av kunstnerens rolle; som underholder, som kunstnerisk forsker, som aktivist eller som poetisk betydningsproducent.

Læringsutbyte

Kunnskap:

  • Kan identifisere ytre mekanismer som inngår og påvirker skapende prosesser.
  • Kan relatere ulike kunstneriske produksjoner til ytre meningskontekster

Ferdigheter:

  • Kan vurdere emnets pensum som et verktøy for å utfordre egen, skapende prosess.
  • Kan vurdere egen skapende prosess i relasjon til ytre mekanismer

Generell kompetanse:

  • Kan artikulere og kommunikere egen praksis i forhold til større samfundsmæssige sammenhenge.

Fulltid/deltid

Fulltid.

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Campus UiB.
Krav til studierett
Opptak til emnet krever studierett i Bachelorprogrammet i kunst.
Arbeids- og undervisningsformer
Det undervises gjennom forelesninger og presentasjoner.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
80% tilstedeværelse er forventet.
Vurderingsformer
Skriftlig innlevering om oppgaven gitt emne.
Karakterskala
Bestått / ikkje bestått.
Emneevaluering
Emnet evalueres hvert tredje år.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna.
Administrativt ansvarleg
Fakultet for kunst, musikk og design ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.
Utfyllande kursomtale

Dette emne er en forelesnings-serie, hvor det belyses emnet tematikk ut fra kunsthistoriske eksempler.

Emne er obligatorsik del av utdanningsplanen for 1. år BA kunst studenter, men foresleningsserien er åpne for alle studentder på KMD.