Samfunnskunnskapsdidaktikk 3

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Læringsutbyte

Studiepoeng, omfang

Studienivå (studiesyklus)

Undervisningssemester

Krav til forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
Krav til studierett
Arbeids- og undervisningsformer
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Vurderingsformer
Karakterskala
Vurderingssemester
Litteraturliste
Emneevaluering
Programansvarleg
Administrativt ansvarleg