Anders Johansson

Stilling

Professor , spesialist i oral protetikk, spesialist i bittfysiologi

Tilhørighet

Institutt for klinisk odontologi

Forskning
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Intervju
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Poster
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Populærvitenskapelig artikkel
Doktorgradsavhandling
Lærebok
Fagartikkel
Errata
Leserinnlegg
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Populærvitenskapelig foredrag

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

ResearchGate