Anders Johansson

Stilling

Professor, spesialist i oral protetikk, spesialist i bittfysiologi

Tilhørighet

Forskning
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Intervju
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Populærvitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Poster
Doktorgradsavhandling
Lærebok
Fagartikkel
Errata
Leserinnlegg
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Populærvitenskapelig foredrag

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

ResearchGate