Anne Mette Søviknes

Stilling

Rådgiver

Tilhørighet

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Sammendrag/abstract
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig foredrag
Poster
Hovedfagsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin