Frank Midtøy

Stilling

Senioringeniør

Tilhørighet

Institutt for biovitenskap (BIO)

Forskergrupper

Publikasjoner
Faglig foredrag
Vitenskapelig foredrag
Poster
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Rapport

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin