Ingvild Øye

Stilling

Emerita, arkeologi

Tilhørighet

Forskning

 

  • Agrar arkeologi/kulturlandskap
  • Byarkeologi, særlig bystruktur og materiall kultur
  • Kvinne og kjønnsproblematikk

Tematisk er forskningen konsentrert rundt agrarsamfunnet og urbanisering i middelalderen - landskap, struktur og materialitet. Den fokuserer i stor grad på vestnorske forhold og Bergen som by, men har også et videre georegrafisk perspektiv - regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I flere studier er kjønnsperspektivet en integrert del.

 

Publikasjoner
Vitenskapelig monografi
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Doktorgradsavhandling
Faglig kapittel
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Fagartikkel
Populærvitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig bok
Intervju
Anmeldelse
Populærvitenskapelig artikkel
Lærebok
Leksikonartikkel
Annet
Fagbok
Rapport
Kronikk
Utstillingskatalog

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

 

 

 

Prosjekter

Pågående prosjekt (2012-2016): Textile tools and textile production in West Norse societies c. 800-1300 AD.