Joakim Ingemar Nystrand

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for fysikk og teknologi

Forskergrupper

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Kronikk
Errata
Leder
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Doktorgradsavhandling
Mastergradsoppgave
Populærvitenskapelig artikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin