Michal Walicki

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Lærebok
Rapport
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig foredrag
Poster
Doktorgradsavhandling
Mastergradsoppgave
Kompendium
Populærvitenskapelig foredrag

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

check my web-page http://www.ii.uib.no/~michal