Stand Hiestand

Stilling

Stipendiat

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Jeg forsker på fatigue hos norske sykepleiere som medlem av Universitetet i Bergens forskningsgruppe for søvn, muskel- og skjelettplager, infeksjoner og laboratoriemedisin (SMIL). Sterkt interessert i søvn, skiftarbeid, mental helse og andre faktorer som påvirker tretthet. 

Formidling

Presentasjon: SMIL. "Sleep and excessive fatigue in Norwegian Nurses" 28. september 2023.

Presentasjon: Nasjonal Søvnkonferanse. "Sleep and excessive fatigue in Norwegian Nurses". 15. september 2023.

Intervju: Sykepleien. "Én av tre sykepleiere kan ha fatigue", 22. mai 2023.

Presentasjon: SOVno. Presenterte søvnresultater fra "Associations between excessive fatigue and pain, sleep, mental-health and work factors in Norwegian nurses". 15. juni 2023. 

Posterpresentasjon: Nordic Sleep Conference.  "Associations between excessive fatigue and pain, sleep, mental-health and work factors in Norwegian nurses", 18. - 20. mai 2023, Reykjavik, Island.

Posterpresentasjon: WINC (Work in the Nordic Countries). "Associations between excessive fatigue and work factors, pain, sleep, anxiety, and depression: A study among Norwegian nurses", 28. april 2023, Bergen.

Forelesning: Familiemedisin og samfunnshelse Seminarserie, Duke University: "Fatigue in Nurses", 8. desember 2022, internettbasert plattform.

Publikasjoner
Prosjekter

Fatigue (utmattelse) blant sykepleiere (Stand Hiestand, Bjørn Bjorvatn, Siri Waage)

I dette doktorgradsprosjektet studeres fatigue blant sykepleiere ved hjelp av Spørreundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (SUSSH). Det undersøkes blant annet om fatigue er assosiert til ulike skiftordninger (som f.eks. nattarbeid), fysiske og psykiske lidelser, og sammenhengen mellom fatigue og søvn. I en longitudinell studie ser vi på faktorer som kan forklare hva som gjør at fatigue øker eller reduseres over tid.