Ordinasjon og gradientanalyse

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Kurset introduserer noen statistiske verktøy for å analysere og tolke økologiske data. Den består av forelesninger, og PC-baserte øvinger dekker direkte og indirekte ordinasjon, cluster-analyse og regresjonstrær. Kurset er etterfulgt av en hjemmeeksamen som omfatter både teoretiske og praktiske aspekter av pensum.

 

Læringsutbyte

After completing the course, students should be able to:

  • Explain why the statistical properties of ecological data mean it can needs appropriate methods
  • Explain why parsimonious models and methods should be preferred
  • Describe the advantages and disadvantages of different numerical methods
  • Choose appropriate techniques for analysing data
  • Interpret diagnostics
  • Build parsimonious models
  • Generate and interpret relevant plots
  • Analyses data in a modern statistical package
  • Have some of the statistical skills necessary for their thesis projects

 

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 33. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Krav til forkunnskapar
Bachelor i biologi eller tilsvarande.
Tilrådde forkunnskapar
BIO250 Palaeoøkologi (10 sp), BIO300A Akademisk skriving (5 sp) og BIO300B Biostatistikk (5 sp), eller tilsvarande.
Krav til studierett
For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet eller ph.d.-utdanninga og at du oppfyller forkunnskapskrava.
Vurderingsformer
Hjemmeeksamen.
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.