Digital student - Nettkurs i digitale arbeidsmetodar og teknologi for læring

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet legger til rette for å utvikle studentens grunnleggende digitale kompetanse og ferdigheter, etablerer grunnlaget for en helhetlig bruk av UiBs digitale tjenester og teknologi for læring, og legger til rette for gode digitale arbeidsmetoder i studietiden.

Emnet fungerer som en overordnet inngangsportal og hjelper studentene ved å (re)introdusere mulighetene som ligger i UiBs digitale portefølje for læring, og ved å syntetisere og anbefale hvordan løsningene kan brukes.

I emnet pekes det videre til spesifikke ressurser på hvordan disse tjenestene kan settes opp og tas i bruk. Emnet i seg selv inneholder med andre ord ikke spesifikke detaljer om hva og hvordan, men synliggjør mulighetene når man tar hele porteføljen i betraktning.

Læringsutbyte

Kunnskap

Den digitale verktøykassen

 • Forstå at UiBs digitale portefølje er bygget opp av flere systemer med spesifikke formål, hvordan de henger sammen, og hvordan man når disse (UiB-brukernavn og passord)
 • Kjenne til kjernekomponentene i læringssystemene ved UiB: MittUiB, Inspera og Studentweb
 • Kjenne til de viktigste tjenestene for en effektiv studiehverdag
 • Kjenne til hvor man får tak i programvare til bruk til undervisning ved UiB
 • Vite hvordan man kobler til UiBs nettverk på eget utstyr (PC og mobil)
 • Kjenne til hva Virtual Private Network (VPN) er, hvorfor man bruker det, og hvordan man setter opp og bruker det ved UiB
 • Forstå hva som må til for å kunne skrive ut ved UiB
 • Ha oversikt over støttetilbudene for mer spesialiserte IT-tjenester ved UiB
 • Grunnleggende forståelse for hvordan søke etter litteratur med et kildekritisk perspektiv

Sikkerhet

 • Ha oversikt over prinsippene for generell IT-sikkerhet og grunnleggende vedlikehold av eget digitalt utstyr

Kommunikasjon

 • Forstå hvordan UiB (primært) kommuniserer med deg og hvordan du kan oppsøke hjelp
 • Forstå hvordan UiBs tekniske løsninger legger til rette for samhandling
 • Kjenne til god praksis ved innmelding av brukerstøttesaker i UiB Hjelp

Samarbeid

 • Kjenne til hvordan man selv kan organisere samskriving, digitale kollokviegrupper mm.

Ferdigheter

 • Kunne ta i bruk Office-pakken for eget arbeid og samskriving
 • Kunne bruke studenteposten på en effektiv måte
 • Kunne ta i bruk OneDrive for sikker lagring
 • Kunne løse enkle tekniske utfordringer som unzipping av ZIP filer og synkronisering av OneNote mapper
 • Kunne jobbe effektivt med digitale verktøy på campus og hjemmefra
 • Kunne skille mellom fagfellevurdert (vitenskapelig) tekst og "all annen tekst"

Generell kompetanse

 • Har et reflektert forhold til det å være UiB student på digitale flater

Studiepoeng, omfang

0 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Innføringsemne

Undervisningssemester

Høst og vår

Undervisningsstad

UiB / Mitt UiB
Krav til forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
-
Krav til studierett
Student ved UiB
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisningen i emnet er strukturert som et digitalt nettkurs der studenten selv går gjennom modulene i eget tempo.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
-
Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

- Deltatt i nettkurs og gjennomført flervalgsprøve i Mitt UiB

Karakterskala
Bestått / ikke bestått
Vurderingssemester
Høst og vår
Litteraturliste
Alt innholdet i emnet ligger i Mitt UiB og emnet har ikke ekstra litteratur.
Emneevaluering
Emnet evalueres årlig
Hjelpemiddel til eksamen
-
Programansvarleg
UiB læringslab har sammen med styringgruppa for UiBs satsning på digital forståelse, kunnskap og kompetanse (DIGI) ansvar for faglig innhold
Emneansvarleg
UiB læringslab i samarbeid med Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Det humanistiske fakultet
Administrativt ansvarleg
UiB læringslab har i samarbeid med Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Det humanistiske fakultet det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.