Mikroøkonomiske grunnomgrep og marknadsteori

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Læringsutbyte

Undervisningssemester

Krav til forkunnskapar
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
Krav til studierett
Arbeids- og undervisningsformer
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Vurderingsformer
Karakterskala
Vurderingssemester
Emneevaluering
Hjelpemiddel til eksamen