Økonometri II

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Læringsutbyte

Studienivå (studiesyklus)

Undervisningssemester

Tilrådde forkunnskapar
Krav til studierett
Arbeids- og undervisningsformer
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Vurderingsformer
Karakterskala
Vurderingssemester
Emneevaluering
Hjelpemiddel til eksamen