Simulering av fleirfasestrøyming i porøse media

Ph.d.-kurs

Emnebeskrivelse

Kursinnhald

Tilgang til emne krev opptak til ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Emne er likt og har same undervisning og plan som ENERGI365.

I tillegg er det eigne tillegskrav for ph.d.-kandidatar:

  • presentere Ph.d.prosjektet og forklare dette til konteksten til emnet
  • lese seg opp og presentere relevante artikler om simulering av Co2 og H2 injeksjons prosesser eller tema relevant for sitt Ph.d.prosjekt.