Avansert atmosfæredynamikk

Ph.d.-kurs

Emnebeskrivelse

Kursinnhald

Tilgang til emnet krev opptak til ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Emnet svarer til GEOF352 . I tillegg er det eigne tilleggskrav for ph.d.-kandidatar som er:

  • ta utgangspunkt i 1-2 ekstra artikler i den skriftlege oppgåva
  • ta utgangspunkt i 1-2 ekstra artikler i studentpresentasjonen