Innføring i programmering modul 2

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å lære studentane å nytte ferdige programpakker i utvikling av programvare

Innhald:

Emnet dekker tema som import av modular, filbehandling, plotting av data og nytting av diverse programpakker

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskapar

Studenten kan

  •  Nytta ferdige programpakker i si eigen kode

 

Ferdigheiter

Studenten skal kunne 

  • Enkel filbehandling
  • Enkel plotting av data
  • Å nytta dokumentasjon til å lære seg å nytte nye pakker
  • Diverse ferdige programpakker

Undervisningssemester

Uregelmessig
Krav til forkunnskapar
Bestått INF620 - Innføring i programmering modul 1
Studiepoengsreduksjon

Full studiepoengreduksjon med

 

INF100

INFO132

MIX101

INF109

I110

DATA110

Krav til studierett

 

For oppstart på emnet må du søkt og fått opptak til dette videreutdanningsemnet via UiB Videre, Etter- og videreutdanning

Arbeids- og undervisningsformer

Alle undervisningsaktivitetar er digital over internett

 

Forelesning: 2 timar i veka i 7 vekar

Gruppetimar: 4 timar i veka i 7 vekar

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Emnet vil ha obligatoriske innleveringar. Obligatoriske aktivitetar er berre gyldig i undervisningsemesteret.
Vurderingsformer

Skriftleg (digital) avsluttande eksamender alle skrive og trykte hjelpemiddel er lovlege

For å beste emnet må tilstrekkeleg mange innleveringsoppgåver og avsluttande eksamen vere godkjende

Karakterskala
Bestått / ikkje bestått