Kurs i grunnleggjande programmering

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å lære studentane grunnleggjande programmering. Emnet har også som mål å lære studentane å nytte ferdige programpakker i utvikling av programvare

 

 

Innhald:

Emnet dekker tema som variablar, funksjonar, kontrollflyt, listar og oppslagsverk. Emnet dekker også tema som import av modular, filbehandling, plotting av data og nytting av diverse programpakker

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar og ferdigheiter:

 

Kunnskapar

Studenten kan

 • Utvikle enkle dataprogram
 • Lese enkel programkode og forstå kva programmet gjer
 •  Nytta ferdige programpakker i si eigen kode

 

Ferdigheiter

Studenten beherskar

 • Variablar
 • Innlesing frå brukar
 • Kontrollflyt som betingelser, løkkar og funksjonar
 • Strukturar som listar og oppslagsverk
 • Enkel filbehandling
 • Enkel plotting av data
 • Å nytta dokumentasjon til å lære seg å nytte nye pakker
 • Diverse ferdige programpakker

 

Undervisningssemester

Uregelmessig 
Krav til forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon

 

INF100: 10 sp

INFO132: 10 sp

MIX101: 10 sp

INF109: 10 sp

I110: 10 sp

INF620: 5 sp

INF621: 5 sp

DIGI111: 2,5 sp

Krav til studierett
For oppstart på emnet må du søkt og fått opptak til dette vidareutdanningsemnet gjennom UiB Videre, Etter- og videreutdanning
Arbeids- og undervisningsformer

Alle undervisningsaktivitetar er digital over internett

 

Forelesning: 2 timar i veka i 14 vekar

Gruppetimar: 4 timar i veka i 14 vekar

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Emnet vil ha obligatoriske innleveringar. Obligatoriske aktivitetar er berre gyldig i undervisningsemesteret.
Vurderingsformer

Skriftleg (digital) avsluttande eksamen der alle skrive og trykte hjelpemiddel er lovlege

For å beste emnet må tilstrekkeleg mange innleveringsoppgåver og avsluttande eksamen vere godkjende

Karakterskala
Bestått / ikkje bestått