Videregåande emner/seminar i kryptografi

Ph.d.-kurs

Emnebeskrivelse

Kursinnhald

Tilgang til emne krev opptak til ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Emnet er likt og har same undervisning og plan som INF347.

I tillegg er det eigne tillegskrav for ph.d.-kandidatar:

  • gi ein ekstra presentasjon av ein vitskapleg artikkel eller av eit spesielt tema innan faget.