Molekylmodellering

Ph.d.-kurs

Emnebeskrivelse

Kursinnhald

Tilgang til emnet krev opptak til ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Emnet svarer til KJEM220 . I tillegg er det eigne tilleggskrav for ph.d.-kandidatar som er:

  • godkjent oppgave