Algebraisk topologi

Ph.d.-kurs

Emnebeskrivelse

Kursinnhald

Tilgang til emnet krev opptak til ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Emnet svarer MAT244, i tillegg er det eigne tilleggskrav for ph.d.-kandidatar:

For å sikra eit læringsutbyte på ph.d.-nivå er det eit krav at ph.d-studenten i tillegg produserer en sjølvstendig kurskomponent om eit emne relatert til innhaldet i MAT244. Kursansvarleg skal avgjere forma av denne kurskomponenten og den skal enten vere en muntleg presentasjon eller en 5-10 siders skriftleg rapport. Emne for kurskomponenten skal bli bestemd i dialog mellom student og kursansvarleg og må endelig godkjennast av kursansvarleg innan utgangen av 4. undervisningsveke. Det er ein føresetnad for å kunne ta eksamen i MATPHD944 at studenten har bestått gjennomføringen av kurskomponenten.