Atomfysikk

Ph.d.-kurs

Emnebeskrivelse

Kursinnhald

Tilgang til emnet krev opptak til ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Emnet svarer til PHYS261. I tillegg er det eigne tilleggskrav for ph.d.-kandidatar som er:

  • sette seg inn i ett emnerelatert fordypningsområde (for eksempel kollisjoner mellom atomer, sterke laserpulser) og lenker det til pågående forskning. Evaluering/dokumentasjon blir i form av studentbasert presentasjon

Alle spørsmål om tilgang og opptak til emnet rettes til phd.ift@uib.no