Forskningsemne: Global Challenges

Masteremne

Emnebeskrivelse

Utfyllande semesteromtale

The UN 2030 agenda to promote Sustainable Development Goals of Wellbeing, Sustainable Cities and Communities recognises that the narrative of the self and the environment `a sense and experience of place¿ as an important driver for global sustainable development.

What does this mean for you, me and our `sense and experience of place¿?

The EMNE will explore how this narrative serves as a bridge between immersive heritage/history, where we live, what we live in, personal or private or collective space and where we are from.

Also, our spatial perception of where we are, or from, or going, or belong or travel to.

Can art create the potential to help and contribute to distinctively experience a sense of place, critical histories and heritage?

Within creative methods, we ask you to examine, build on and contribute new insight, reflections, artefacts, actions within your current art practice or suggest new narratives or proposals in areas to include:

immersive spatial perception (installation),
spatial situations (performance),
imagery (2D or time based),
material encounters(3D)
storytelling (text or sound)

Equally, any combination of these that can promote, enhance and contribute to new transformations of spatial experiences and perceptions of `a sense and experience of place¿.

Teachers: Johan Sandborg and Ducan Higgins

Mål og innhald

Dette er en prosjektbasert modul med fokus på presserende globale utfordringer og moduser som kunstnerisk praksis adresserer dem. Det legges særlig vekt på forskningsmetoder og undersøkelsesformer.

Studentene utvikler et individuelt eller gruppeprosjekt innenfor modulen og introduseres til relevante teknikker og tilnærminger gjennom forelesninger, lesninger, presentasjoner, veiledninger og/eller workshops.

VIKTIG: Semesterspesifikke detaljer finner du nederst på denne siden under "Annen informasjon".

Læringsutbyte

Kunnskap

  • Få innsikt i aktuelle globale utfordringer
  • Få dypere forståelse av kritisk refleksjon som verktøy innenfor kunstnerisk praksis

Ferdigheter

  • Implementere kunstneriske metoder for å formidle sosiale og politiske spørsmål
  • Få erfaring med relevante formater og prosesser
  • Utvikle uavhengige forskningsmetoder

Generell kompetanse

  • Plassere egen praksis i en bredere global kontekst

Fulltid/deltid

Fulltid

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen
Krav til studierett
Dette emnet har krav til studierett i¿Bachelorprogrammet i kunst
Arbeids- og undervisningsformer

Prosjekt arbeid,

Og/eller

individuell research,

Og/eller

forelesninger,

Og/eller

presentasjoner,

Og/eller

gruppe diskusjoner,

Og/eller

tekst-lesning.

Vurderingsformer
Individuell- eller gruppeinnlevering av kunstnerisk verk.
Karakterskala
Bestått / ikkje bestått
Vurderingssemester
Høst
Emneevaluering
Emnet evalueres hvert tredje år ihht. til UiBs kvalitetssystem
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der
Administrativt ansvarleg
Fakultet for kunst, musikk og design ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet