Research Module: Global Challenges

Postgraduate course

Course description

Supplementary semester information

The UN 2030 agenda to promote Sustainable Development Goals of Wellbeing, Sustainable Cities and Communities recognises that the narrative of the self and the environment `a sense and experience of place¿ as an important driver for global sustainable development.

What does this mean for you, me and our `sense and experience of place¿?

The EMNE will explore how this narrative serves as a bridge between immersive heritage/history, where we live, what we live in, personal or private or collective space and where we are from.

Also, our spatial perception of where we are, or from, or going, or belong or travel to.

Can art create the potential to help and contribute to distinctively experience a sense of place, critical histories and heritage?

Within creative methods, we ask you to examine, build on and contribute new insight, reflections, artefacts, actions within your current art practice or suggest new narratives or proposals in areas to include:

immersive spatial perception (installation),
spatial situations (performance),
imagery (2D or time based),
material encounters(3D)
storytelling (text or sound)

Equally, any combination of these that can promote, enhance and contribute to new transformations of spatial experiences and perceptions of `a sense and experience of place¿.

Teachers: Johan Sandborg and Ducan Higgins

Objectives and Content

Dette er en prosjektbasert modul med fokus på presserende globale utfordringer og moduser som kunstnerisk praksis adresserer dem. Det legges særlig vekt på forskningsmetoder og undersøkelsesformer.

Studentene utvikler et individuelt eller gruppeprosjekt innenfor modulen og introduseres til relevante teknikker og tilnærminger gjennom forelesninger, lesninger, presentasjoner, veiledninger og/eller workshops.

VIKTIG: Semesterspesifikke detaljer finner du nederst på denne siden under "Annen informasjon".

Learning Outcomes

Kunnskap

  • Få innsikt i aktuelle globale utfordringer
  • Få dypere forståelse av kritisk refleksjon som verktøy innenfor kunstnerisk praksis

Ferdigheter

  • Implementere kunstneriske metoder for å formidle sosiale og politiske spørsmål
  • Få erfaring med relevante formater og prosesser
  • Utvikle uavhengige forskningsmetoder

Generell kompetanse

  • Plassere egen praksis i en bredere global kontekst

Full-time/Part-time

Fulltid

Level of Study

Bachelor.

Semester of Instruction

Høst

Place of Instruction

Universitetet i Bergen
Access to the Course
Dette emnet har krav til studierett i¿Bachelorprogrammet i kunst
Teaching and learning methods

Prosjekt arbeid,

Og/eller

individuell research,

Og/eller

forelesninger,

Og/eller

presentasjoner,

Og/eller

gruppe diskusjoner,

Og/eller

tekst-lesning.

Forms of Assessment
Individuell- eller gruppeinnlevering av kunstnerisk verk.
Grading Scale
Bestått / ikkje bestått
Assessment Semester
Høst
Course Evaluation
Emnet evalueres hvert tredje år ihht. til UiBs kvalitetssystem
Programme Committee
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der
Course Administrator
Fakultet for kunst, musikk og design ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet