Øyvind Moksheim Andersen

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Forskningsinteressene er konsentrert rundt forbindelser fra naturen - først og fremst antocyaner og andre flavonoider.

Vi har som mål å finne nye forbindelser, forstå kjemiske egenskaper til naturstoffer (likevektsformer, stereokjemi, stabilitet), få frem potensielle farmasøytiske effekter, utvikle metodikk til isolering og strukturoppklaring, tilrettelegge for utvidet bruk av naturlige fargestoffer i matvarer, utvikle patenter, etc. Vi analyserer prøver fra alle kontinent.

For tiden arbeider vi blant annet på EU-prosjektet MUTHI - Building Sustainable Research Capacity on Plants for Better Public Health in Africa i samarbeid med universitet i Amsterdam, Bamako, Bloemfontein, Cape Town, Kampala, Oslo og Oxford.

Vi har sammen med tidligere studenter i gruppen og andre samarbeidspartnere startet bedrifter.

Undervisning

Emneundervisning:

Kjem130 Organisk Kjemi  (Vår, 10 stp)

 

Masteroppgaver blir gitt innen følgende områder:

Masteroppgavene kan klassifiseres under naturstoffkjemi, analytisk kjemi, organisk kjemi, farmakognosi, og ernæring. Oppgavene er konsentrert rundt forbindelser fra naturen.

En typisk oppgave vil omhandle antocyaner og andre flavonoider. Prosjektene involverer isolering vha en rekke kromatografiske teknikker, og fullstendig strukturoppklaring blant annet vha avanserte spektroskopiske teknikker som NMR spektroskopi  og høy-oppløselig massespektrometri.

Isolerte og semisyntetiserte forbindelser blir analysert med et eller flere av følgende mål:

• Å finne nye forbindelser i naturen.

• Utvikle metodikk til isolering og strukturoppklaring av naturstoffer.

• Forstå kjemiske egenskaper til naturstoffer (likevektsformer, stereokjemi, stabilitet).

• Å få frem potensielle farmasøytiske effekter til naturstoffer/legemidler.

• Å utvikle patenter.

 

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Doktorgradsavhandling
Intervju
Populærvitenskapelig foredrag
Poster
Vitenskapelig foredrag
Mastergradsoppgave
Faglig foredrag
Hovedfagsoppgave
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Leksikonartikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Fagbok
Populærvitenskapelig artikkel
Programdeltagelse

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

 

Book:

Andersen, Ø.M. and Markham, K.R. (eds.) (2006) Flavonoids: Chemistry, Biochemistry and Applications. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, pp. 1–1237.

 

Chapters in Books:

Andersen, Ø.M. and Jordheim, M. (2013) Basic Anthocyanin Chemistry and Dietary Sources. In: Anthocyanins in Health and Disease Prevention (M.M Giusti, T.C. Wallace, Eds.) Taylor & Francis Group, New York. In Press.  

Andersen, Ø.M. and Jordheim, M. (2010) Chemistry of flavonoid-based colors in plants. In: Comprehensive Natural Products II: Chemistry and Biology (L.N. Mander and H.-W. 
Liu, Eds. in Chief) Elsevier, Oxford, Vol. 3, pp. 547–614.

Andersen, Ø.M. (2008) Groupe Polyphenols Award Winning Lecture: Recent Advances in the Field of Anthocyanins. In: Polyphenols-Recent Advances in Research (V. Lattanzio and F. Daayf, Eds.) Blackwell, London, pp. 167–201.

Andersen, Ø.M. and Fossen, T. (2006) Spectroscopic Techniques Applied to Flavonoids. In: Flavonoids - Chemistry, Biochemistry and Applications (Andersen, Ø.M. and Markham, K.R. Eds), CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, Chap. 2, pp. 37-142. 

Andersen, Ø.M. and Jordheim, M. (2006) The Anthocyanins. In: Flavonoids - Chemistry, Biochemistry and Applications (Andersen, Ø.M. and Markham, K.R. Eds), CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, Chap. 10, pp. 471-552. 

Andersen, Ø.M. and Fossen, T. (2005) Characterization of anthocyanins by NMR. In: Handbook of Food Analytical Chemistry: Pigments, Colorants, Flavors, Texture, and Bioactive Food Components, John Wiley & Sons, Inc., pp. 47–69.

Andersen, Ø.M. and Francis, G.W. (2004) Techniques of Pigment Identification. In: 14 (Plant Pigments and their Manipulation, K. Davies, Ed.) Annual Plant Reviews, Blackwell Publishing, London, Chap. 10, pp. 293–34.

 

Encyclopedia: 

Andersen, Ø.M. and Jordheim, M. (2010) Anthocyanins. In: Encyclopedia of Life Sciences. Wiley-Blackwell. ISBN 9780470015902.

http://www.els.net/WileyCDA/ElsArticle/refId-a0001909.html