Jan-Ove Færstad

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Erstatningsrett

Kontraktsrett

Verdipapirrett

 

Formidling

Kronikker/debattinnlegg:

- Inkonsekvent og feil. Dagens Næringsliv 04.03.2015 (hovedforfatter)

- Nevnd gir ikke beskyttelse. Dagens Næringsliv 24.02.2015 (medforfatter)

- Forvirrende dommer og kompliserte spareprodukter. Vox Publica 02.05.2013

- En seier for forbrukervernet. Bergens Tidende 27.03.2013

- Til doms over dårlige råd. Dagens Næringsliv 22.10.2012

Undervisning

Høst 2015:

Erstatningsrett (kursansvar)

Innføring i jus for næringslivet (kursansvar)

Kontraktsrett II

Veileder studenter som skriver masteroppgaver i kontraktsrett og erstatningsrett

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig monografi
Faglig foredrag
Kronikk
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

"Investeringsrådgivning og interessemotsetninger"

I prosjektet undersøkes den rettslige reguleringen av interessekonflikter som kan oppstå når et verdipapirforetak gir investeringsråd til en kunde samtidig som foretaket selger, eller formidler salg av investeringsprodukter, til den samme kunden. Prosjektet er finansiert av Finansmarkedsfondet.