Mikroskopi

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet gir praktisk øvelse i gjenkjennelse av bergartsdannende mineraler i magmatiske, metamorfe og sedimentære bergarter. Emnet starter med teori om optisk mikroskopering i planpolarisert lys. Den andre delen av emnet er viet til opplæring i identifisering av de vanligste silikat- og andre bergartsdannende mineraler. Siste delen av emnet tar sikte på tolkning av teksturforholdet mellom mineraler i magmatiske, metamorfe og sedimentære bergarter. En forelesning er også viet til elektronmikroskopi teknikken.

Læringsutbyte

Gjennomføring av kurset vil gjøre en i stand til
  • å identifisere bergartsdannende mineraler i tynnslip
  • å tolke noen av de vanligste teksturer i magmatiske, metamorfe og sedimentære bergarter.

Undervisningssemester

Emnet vil ikke tilbys våren 2024.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

 

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
10 sp overlapp med GEOL241
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Praktiske øvingar.Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i inneværende semester.
Vurderingsformer
Mappevurdering. Det er kun mulig å vurderingsmelde seg og levere rapport i semestre med undervisning.
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Høst. Det er kun mulig å vurderingsmelde seg og levere rapport i semestre med undervisning.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.