Relativistisk tungionefysikk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet omfattar fenomenologi av tungionekollisjoner, relativistisk kinetisk-teori, statistisk fysikk, termo- og hydrodynamikk, grunnleggande dynamiske og kollektive reaksjonsmodeller, kalkulasjonav målbare observabler og deres skalaegenskaper. Eksemplar på søk på kvark-gluon plasma og veskedynamikk blir henta frå eksperimenter i relativistisk tungionefysikk og i astrofysikk.

 

Læringsutbyte

Ved fullført emne skal studenten kunne:

- Gjøre rede for det teoretiske grunnlaget for eksperiment innan tungionefysikk utført
ved CERN og andre laboratorier.

 

Undervisningssemester

Uregelmessig. Går ved behov.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
Ingen.
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav
Vurderingsformer
Munnleg eksamen
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Emneevaluering
 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.