Anne Marie Kinn Rød

Position

Senior Engineer, PhD, Chief Safety Delegate, Faculty of Psychology

Affiliation

Work

Field of work:

Teaching
  • Animal models and experimental methods (PROPSY303, MAPSYK319, PSYK207)

     

Publications
Kompetanse

Utdanning:

2006-2014 : PhD, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen

2005: Master grad, MSc, Institutt for Biomedisin, Universitetet i Bergen