Thomas Lorentzen

Position

Professor

Belonging

Department of Sociology

Publications

Articles:

Hansen H‐T, Lorentzen T. (2018) Work and welfare‐state trajectories in Norway over two decades: Has the goal of getting more people into work been achieved?. International Journal of Social Welfarehttps://doi.org/10.1111/ijsw.12354

Jakobsen, V., Korpi, T., & Lorentzen, T. (2018). Immigration and Integration Policy and Labour Market Attainment Among Immigrants to Scandinavia. European Journal of Population. doi:10.1007/s10680-018-9483-3

Lorentzen, T., Bäckman, O., Ilmakunnas, I., & Kauppinen, T. (2018). Pathways to Adulthood: Sequences in the School-to-Work Transition in Finland, Norway and Sweden. Social Indicators Research. doi:10.1007/s11205-018-1877-4

Minas, R., Jakosen, V., Kauppinen, T., Korpi, T., & Lorentzen, T. (2018). The governance of poverty: Welfare reform, activation policies, and social assistance benefits and caseloads in Nordic countries. Journal of European Social Policy, 1-14. doi:https://doi.org/10.1177/0958928717753591

Bäckman, O., Jakobsen, V., Lorentzen, T., Österbacka, E., & Dahl, E. (2015). Early school leaving in Scandinavia: Extent and labour market effects. Journal of European Social Policy. doi:10.1177/0958928715588702

Moisio, P., Lorentzen, T., Bäckman, O., Angelin, A., Salonen, T., & Kauppinen, T. (2014). Trends in the Intergenerational Transmission of Social Assistance in the Nordic Countries in the 2000s. European Societies, 17, 73-93.

Kjekshus, L. E., Bernstrøm, V., Dahl, E. & Lorentzen, T. (2014) The effect of hospital mergers on long-term sickness absence among hospital employees: affixed effects multivariate regression analysis using panel data. BMC Health Service Research, DOI: 10.1186/1472-6963-14-50

Kauppinen, T. M., Angelin, A., Lorentzen, T., Bäckman, O., Salonen, T., Moisio, P., & Dahl, E. (2014). Social background and life-course risks as determinants of social assistance receipt among young adults in Sweden, Norway and Finland. Journal of European Social Policy, 24, 273-288.

Lorentzen, T., Angelin, A., Dahl, E., Kauppinen, T., Moisio, P., & Salonen, T. (2014). Unemployment and economic security for young adults in Finland, Norway and Sweden: From unemployment protection to poverty relief. International Journal of Social Welfare, 23, 41-51

Lorentzen, T., Dahl, E., & Harslof, I. (2012). Welfare risks in early adulthood: A longitudinal analysis of social assistance transitions in Norway. International Journal of Social Welfare, 21, 408-421.

Dahl, E., Fløtten, T. and Lorentzen, T. (2008) “Poverty dynamics and social exclusion – an analysis of Norwegian panel data.” Journal of Social Policy, 37, 231-249.

Dahl, E. and Lorentzen, T (2007) ”Arbeidsrettede tiltak for sosialhjelpsmottakere: seleksjon, effekter og politiske implikasjoner.” Søkelys på arbeidslivet24: 149-158.

Lorentzen, T. (2007) ”Det ligger an til økte krav.” Velferd96(1): 26-29.

Lorentzen, T. (2006) “Income Dynamics in Norwegian Families on Social Assistance: A panel study of a social assistance cohort.” European Journal of Social Security, 8, 279-299

Lorentzen, T., E. Løken and S. Trygstad (2006) “Den nye staten: Omstillingenes effekter på ansattes fravær og trygdemottak”. Søkelys på arbeidsmarkedet2, 249-259

Løken, E., S. Trygstad og T. Lorentzen (2005) "Den nye staten: Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990–2004" Søkelys på arbeidsmarkedet, 2, 249-259

Lorentzen, T. and E. Dahl (2005) "Active labour market programmes in Norway: are they helpful for social assistance recipients?" Journal of European Social Policy15 (1): 27-45

Dahl, E. and T. Lorentzen (2005) "What works for whom? An analysis of active labour market programmes in Norway" International Journal of Social Welfare, 14: 86-98

Dahl, E. og T. Lorentzen (2003) “Explaining exit to work among social assistance recipients in Norway: Heterogeneity or Dependency?” European Sociological Review, 19(5):519-536

Dahl, E. and T. Lorentzen (2003) "Dynamics of social Assistance. The Norwegian Experience in International Perspective" International Journal of Social Welfare, 12 (4), 289-301

 

Books and book chapters:

Bäckman, O., Jakobsen, V., Lorentzen, T., & Österbacka, E. (Forthcoming). Early School Leaving and Labour Market Inclusion in the Nordic Countries In R. Halvorsen & B. Hvinden (Eds.), Youth, Diversity and Employment. Edward Elgar.

Dahl, E. & Lorentzen (2017) Employment Policy and Social Investment in Norway. In Wright, A., Midgley, J. & Dahl. E. Social Investment and Social Welfare: International and Critical Perspectives. Edward Elgar

Minas, R., Bäckman, O., Jakobsen, V., Korp, T., Lorentzen, T. & Kauppinen (2014) Rescaling inequality? Welfare reform and local variations in social assistance payments. In Farnsworth, K., Zoë, I., and Fenger, M., Social Policy Review 26. Analysis and debate in social policy, 2014. Bristol: Policy Press

Bäckman, O., Jakobsen, V., Lorentzen, T., Österbäcka, E. and Dahl, E. (2014) Avhopp från gymnasieskolan I Norden – omfatning och konsekvenser. In Panican, A., Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv. Dialogos: Stockholm.

Angelin, Anna; Kauppinen, Timo; Lorentzen, Thomas; Bäckman, Olof; Moisio, Pasi; Dahl, Espen; Salonen, Tapio. (2014). Have Nordic welfare regimes adapted to changes in transitions to adulthood? Unemployment insurance and social assistance among young people in the Nordic welfare states. I: Dealing with Risk, Inequality and Precarity in Times of Crisis. Palgrave Macmillan 2014 

Lorentzen, T. and Nielsen, R (2009) Går fattigdom i arv? I: Fløtten, T. red. Barnefattigdom. Oslo: Gyldendal

Dahl, E. and Lorentzen, T. (2008) Sosialhjelpsdynamikk i Norge. I: Seim, S. and Harsløf, I. red. Fattigdommens dynamikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Dahl, E. and Lorentzen, T. (2008) Norway: Social Security, Active Labour Market Policies and Economic Progress. In: Midgley, J and Tang, K. W. eds. Social Security and Development. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan.

 

Reports:

Jakobsen, Vibeke; Korpi, Tomas; Lorentzen, Thomas. (2014). Immigration and integration policy and labour market attainment among Scandinavian immigrants. Copenhagen: The Danish National Centre for Social Research 2014

Minas, R., Bäckman, O., Jakobsen, V., Korpi, T., Lorentzen, T. and Kauppinen, T. (2014) Rescaling Rescaling inequality? Welfare reform and local variations in social assistance payments. Working Paper/Department of Social Work, 2014:2. Stockholm, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Bäckman, O., Jakobsen, V., Lorentzen, T., Österbacka E. and Dahl, E. (2011) Dropping out in Scandinavia: Social Exclusion and Labour Market Attachment among Upper Secondary School Dropouts in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Institute for Future Studies working paper 2011:8

Lorentzen, T. (2010) Social assistance dynamics in Norway: A sibling study of intergenerational mobility. Uni Rokkansenteret rapport 2010:3

Aas, R. W., Ellingsen, K. L., Hellem, I. and Lorentzen, T. (2008) Implementering av WHOs ICF innen syv utdanninger - ergoterapi, fysioterapi, medisin, psykologi, sosionom, sykepleie og vernepleie. Rapport IRIS 2008:270

Lorentzen, T. and Nielsen, R. (2008) Går fattigdom i arv? Langtidseffekter av å vokse opp i familier som mottar sosialhjelp. Fafo-report 2008:14

Lorentzen T. (2007) Kunnskapsstatus for sosialhjelpsforskningen. Fafo-report 2007:33

Lorentzen, T. (2006) Social assistance dynamics in Norway. Doctoral dissertation. Fafo-report 546

Trygstad, S., T. Lorentzen, E. Løken, L. Moland and N. Skalle (2006) Den nye staten. Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990–2004. Hovedrapport. Fafo-report 530

Trygstad, S., T. Lorentzen and E. Løken (2005) Den nye staten. Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990–2004. Et underveisnotat. Fafo-notat 2005:20

Fangen, K., Grønningsæter, A., Lorentzen, T. and Øverås, S. (2002) Levekår og livskvalitet blant hivpositive. Fafo-report 402

Andreassen, J. and Lorentzen, T. (2002) Vi går et stykke vei sammen med dem, ikke for dem. En kartlegging av arbeidsmarkedstiltaket arbeidsforberedende trening – AFT. Fafo-report 384

Mykletun, R. J., Lorentzen, T. and Mykletun, A. (2000) Utstøtning av eldre arbeidstakere i serverings-, overnattings- og reiselivsbedrifter. Fase 1, Undersøkelse av årsaker til at ansattes gjennomsnittsalder er lav. Norsk Hotellhøgskole

Annen publisering:

Lorentzen, T. (2007) ”Det ligger an til økte krav.” Velferd 96(1): 26-29.

Lorentzen, T. (2007) ”Sosialhjelpsmottakere raskt tilbake i arbeid.” Fontene 6: 10-11.

Dahl, E. og Lorentzen, T. (2005). ”Mot selvforsørgelse? Evaluering av arbeidsretta tiltak for sosialhjelpsmottakere.” Embla.

Academic article
Academic lecture
Popular scientific article
Report
Academic chapter/article/Conference paper
Chapter
Popular scientific lecture

See a complete overview of publications in Cristin.