Øyvind Sverre Svendsen

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Fagartikkel
Poster
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Brev til redaktøren
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Sammendrag/abstract
Errata
Populærvitenskapelig artikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin