Anna Gradomska

Stilling

Rådgiver , Controller (MI og GFI)

Tilhørighet

Mat-nat fak., sekretariatet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Arbeid
  • utarbeidelse av budsjett og langtidsbudsjett
  • prognosearbeid
  • rapportering og rådgivning for instituttledelsen