Anne Torekoven

Stilling

Rådgiver

Tilhørighet

Arbeid
  • studieårsansvarlig 2. studieår
  • kontaktperson gruppeledere
  • studieveiledning
  • permisjonssøknader
  • vitnemål
  • eksamensplanlegging
  • opptak spesialemner og poststudierett
Kompetanse