Antoine Arthur Hureau-Parreira

Stilling

Overingeniør

Tilhørighet

Arbeid

Overingeniør - seksjon for verksteder og tekniske tjenester ved KMD fakultetet

Instrumentforvalter på Griegakademiet

Performance tekniker på Kunstakademiet

 

teknologibruk innen forskjellige kreative felter