Arjan Wardekker

Stilling

Seniorforsker

Tilhørighet

Senter for vitenskapsteori

Forskning

Jeg er en tverrfaglig miljøforsker (samfunnsvitenskap, pluss naturvitenskap og humaniora) med 20 års erfaring innen akademia og i det vitenskapelig-politiske grensesnittet. Arbeidet mitt fokuserer på 'Urban & Community Resilience and Climate Adaptation under Uncertainty' (strategier & alternativer, innramming og fortellinger, grensesnittet mellom vitenskap, politikk og samfunn, visualisering og kommunikasjon). Nåværende prosjekter omhandler urban, samfunnsrelatert, regional og arktisk motstandskraft og endring. Jeg er også interessert i bredere aspekter av urbane studier og fremtider, klimarisikostyring og styring under usikre forhold.

Jeg er tilknyttet seniorforsker ved Senter for vitenskapsteori, Universitet i Bergen og ved Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University (Nederland).

Formidling

Twitter

Nyheter og populærvitenskap:

Undervisning

Jeg underviser mest ved Utrecht University, hvor jeg er en av koordinatorene for BSc Global Sustainability Science-kurset 'Sustainable Land Use'.

En liste over master- og bacheloroppgaver jeg har veiledet finner du her.

Jeg har holdt flere (gjeste)foredrag i Bergen de siste par årene, spesielt om: urban motstandskraft mot klimaendringer, innramming, og klimavisualiseringer.

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Leder
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Rapport
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Vitenskapelig monografi

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Min fullstendige liste over publikasjoner finner du her.

Vitenskapelige tidsskriftsartikler

 

Vitenskapelige bøker, bokkapitler og fagfellevurderte rapporter

 

Utvalgte andre publikasjoner (full liste på min private side)

Prosjekter

SeMPER-Arctic: SeMPER-Arctic - Sense Making, Place attachment, and Extended networks as sources of Resilience in the Arctic (The Belmont Forum) [2020-2023]

  • Leder av WP5 (resilience integration) i Universitetet i Bergen-teamet
  • Prosjektleder (PI) i Utrecht University-teamet

CoCliServ: CoCliServ - Co-developing place-based climate services for action (JPI Climate / ERA4CS) [2018-2020]

  • Leder av WP2 (participatory incremental scenario design) i Utrecht University-teamet
  • Prosjektleder (PI) i Utrecht University-teamet
  • Prosjektmedlem i WP5 (knowledge quality assessment ) i Universitetet i Bergen-teamet

Visual Framing of Climate Change (UiB, UL, self) [2017-2020]

  • Koordinerende prosjektleder (Lead PI) for universitetene i Utrecht, Bergen, Leeds, Wageningen og PBL Netherlands Environmental Assessment Agency

KBS-Learning Modules: Climate Proof Cities learning modules for practitioners & policymakers on participation, co-creation and governance (NKWK) [2019-2021]

  • Medprosjektleder (co-PI) i Utrecht University-teamet