Asbjørn Strandbakken

Stilling

Professor

Tilhørighet

Det juridiske fakultet

Forskergrupper

Publikasjoner
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Leder
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Vitenskapelig monografi
Anmeldelse
Sammendrag/abstract
Rapport
Kronikk
Doktorgradsavhandling
Faglig foredrag
Vitenskapelig foredrag
Short communication
Annet
Forord
Innledning
Poster
Leserinnlegg
Populærvitenskapelig artikkel
Intervju
Populærvitenskapelig foredrag
Fagbok

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin