Bente Nilsen Hordvik

Stilling

Kontorsjef , Bedriftshelsetjenesten

Tilhørighet

HR-avdelingen

Arbeid

Leder for Bedriftshelsetjenesten.

Helsefremmende arbeidsplasser.

 

 

 

 

Kompetanse

Grunnfag psykologi.

Grunnutdanning fysioterapeut.

Videreutdanning i ernæring og helse.

Master i helsefremmende arbeid.