Bjørn Johan Arntzen

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Institutt for fysikk og teknologi

Forskergrupper

Publikasjoner
Mastergradsoppgave
Vitenskapelig artikkel
Fagartikkel
Poster
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig foredrag
Hovedfagsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin