Claus Huitfeldt

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Forskning

Etter å ha avlagt magistergrad i filosofi ved Universitetet i Trondheim i 1984 ledet jeg Det norske Wittgensteinprosjektet, før jeg i 1990 tok initiativ til opprettingen av Wittgensteinarkivet ved Universitetet i Bergen, som jeg ledet frem til publiseringen av Wittgenstein's Nachlass: The Bergen Electronic Edition (Oxford University Press, 2000, ISBN-10: 0192686917). Dette var den første fullstendige utgaven av Ludwig Wittgensteins etterlatte skrifter, og en av de første digitale tekstkritiske utgavene i sitt slag.

Etter den tid har jeg arbeidet filosofisk så vel som tekstteknologisk med metoder for representasjon, bearbeiding og analyse av dokumenter, samt spørsmål om deres ontologiske og epistemologiske status. Tekstkoding og transkripsjon er sentrale tema i dette arbeidet, som har to fokusområder:

  • Identitetsbetingelser og likhets-mål for tekster generelt, og for elektroniske dokumenter spesielt.
  • Representasjon, bearbeiding og analyse av komplekse dokumenter med overlappende, diskontinuerlige, uordnede eller alternativt ordnede elementer.

Some recent papers and talks:

Huitfeldt, Claus, and C. M. Sperberg-McQueen. “Document similarity: Transcription, edit distances, vocabulary overlap, and the metaphysics of documents.” Presented at Balisage: The Markup Conference 2020, Washington, DC, July 27 - 31, 2020. In Proceedings of Balisage: The Markup Conference 2020. Balisage Series on Markup Technologies, vol. 25 (2020). https://doi.org/10.4242/BalisageVol25.Huitfeldt01.

Sperberg-McQueen, C.M., and Huitfeldt, Claus: "Bootstrapping Project-specific Spell-checkers". Paper given at Digital Humanities 2019, Utrecht, 8-.12-07.2019. Slides: http://mlcd.blackmesatech.com/mlcd/2019/Talks/Utrecht-201907/index.xhtml Abstract: https://dev.clariah.nl/files/dh2019/boa/0961.html

Huitfeldt, Claus, and Sperberg-McQueen, C.M.: "Interpreting Difference Among Transcripts". Paper given at Digital Humanities 2018, Mexico City, 26.-29.06.2018. Slides: http://mlcd.blackmesatech.com/mlcd/2018/Talks/MexicoDF-201806/index.en.xhtml Abstract: https://dh2018.adho.org/en/interpreting-difference-among-transcripts/

 

 

Publikasjoner
2023
2020
2019
2018
2017
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2004
2003
2002
2001
1998
1997
1995
1994
1993
1992
1991

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter