Erling André Høivik

Stilling

Gjesteforsker

Tilhørighet

Klinisk institutt 1

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Populærvitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Mastergradsoppgave
Sammendrag/abstract
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin