Federico Lozano Fernandez

Stilling

Universitetslektor

Tilhørighet

Institutt for fysikk og teknologi

Publikasjoner
Faglig foredrag
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin