Gerd Ann-Katrin Janmyr Johansson

Stilling

Professor

Tilhørighet

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Nettsider (opplysningsmateriale)
Doktorgradsavhandling
Faglig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Lærebok
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig foredrag
Mastergradsoppgave
Poster
Populærvitenskapelig artikkel
Kronikk

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

ResearchGate