Gerd Ann-Katrin Janmyr Johansson

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for klinisk odontologi

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Nettsider (opplysningsmateriale)
Doktorgradsavhandling
Faglig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Lærebok
Vitenskapelig foredrag
Mastergradsoppgave
Poster
Populærvitenskapelig artikkel
Kronikk

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

ResearchGate