Hans Jakob Ågotnes

Stilling

kulturvitenskap

Tilhørighet

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Forskning

 

  • Fortidsbruk - den aktuelle betydninga av historie, tradisjon, kulturarv
  • Stader som kulturelle storleikar
  • Arbeidslivsforsking
Publikasjoner
Fagartikkel
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Intervju
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Annet
Innledning
Short communication
Doktorgradsavhandling
Faglig kapittel
Anmeldelse
Annet produkt
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Populærvitenskapelig foredrag
Kronikk
Fagbok
Rapport
Populærvitenskapelig artikkel
Populærvitenskapelig bok

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

 

"Eit industrisamfunn ser tilbake. Monument og forteljing i industristadmuseet", i Tidsskrift for kulturforskning vol. 6, nr. 1-2 2007

"Lokalmuseet i det sosiale landskapet. Fortidsformidling i Hordaland gjennom hundre år", i Kulturelle landskap (Fagbokforlaget: Forthcoming 2007)

Prosjekter
  • Plassens politikk og poesi, leia av Torunn Selberg (i ferd med å avsluttast)
  • Arbeidets grenser – rett, respekt og anerkjennelse i våre arbeidsliv. Prosjektsøknad med Jan Heiret og Ingar Kaldal