Hege Ommedal

Stilling

Seniorrådgiver

Tilhørighet

Det medisinske fakultet, fak.adm. Det medisinske fakultet

Arbeid

Seniorrådgiver ved Det medisinske fakultet

Forskningsadministrasjon, forskerutdanning og innovasjon.

 

Forskningsrådgiver ved Kjemisk institutt

 • Mobilisering for forskningsfinansiering
 • Administrativ støtte i søknadsprosesser, herunder fagfellevurdering av søknader
 • Prosjektadministrasjon, rapportering
 • Søknadsskriving 
 • Arrangementsplanlegging: møter, konferanser

Ph.d.-koordinator ved Kjemisk institutt

 • Opptak til forskerutdanningen
 • Oppfølging av ph.d.-kandidatene i hele forskerutdanningsløpet
 • Sekretær og saksforberedelse for Forskerutdanningsutvalget
 • Større utrednings- og saksbehandlingsoppgaver knyttet til forskerutdanning på instituttnivå eksempelvis i høringssaker og lignende
 • Komitémedlem for vurdering av prøveforelesning til doktorgraden
 • Habilitet i bedømmelseskomitéer
 • Digital disputasadministrasjon, TEAMS og ZOOM 
 • Webredaktør for instituttets ph.d.-nettsider

 

 

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig foredrag
Poster

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Kompetanse / Akademiske grader

Cand. scient. Molekylær mikrobiologi,  2001, Institutt for mikrobiologi, Universitetet i Bergen

Ph.d. Anaerob petroleumsmikrobiologi, 2007, Institutt for biologi / Senter for integrert petroleumsforskning, Universitetet i Bergen