Inge Fristad

Stilling

Professor, Endodonti

Tilhørighet

Forskning

Neurobiologi, Klinisk endodonti, oral biologi

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Dokumentar
Lærebok
Doktorgradsavhandling
Poster
Intervju
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Populærvitenskapelig foredrag

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin