Ingeborg Brønstad

Stilling

Gjesteforsker

Tilhørighet

Klinisk institutt 1

Forskning

Gastromedisin

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Poster

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin