Inger Hilde Nordhus

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for klinisk psykologi

Forskning

Inger Hilde Nordhus er spesialist i klinisk eldrepsykologi og har vært professor i klinisk psykologi ved Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB), og professor II ved Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser er:

  • Studier på aldring i lys av interdisiplinære perspektiver
  • Klinisk vurdering og behandling av søvnsykdommer hos eldre og hos personer med demens
  • Klinisk vurdering og ikke-farmakologisk behandling av angst og søvnsykdommer hos eldre med ulike somatiske sykdommer
  • Psykososiale behandlingsmodeller i primærhelsetjenesten og i langtidsomsorg for eldre
  • Forskerutdanning og utvikling av opplæring for å styrke yngre forskere og forskermiljø

 

Publikasjoner
Poster
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Faglig foredrag
Short communication
Annen presentasjon
Vitenskapelig foredrag
Sammendrag/abstract
Errata
Fagartikkel
Leder
Faglig kapittel
Doktorgradsavhandling
Intervju
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
Annet
Hovedfagsoppgave
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Leserinnlegg
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Kompendium
Vitenskapelig monografi
Rapport
Fagbok
Kronikk
Populærvitenskapelig artikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter