Jenny Linnea Victoria Lindroos

Stilling

Stipendiat

Tilhørighet

Forskning

Som PhD kandidat ved Universitetet i Bergen og medarbeider ved Nevroklinikken ved Haukeland universitetssykehus arbeider jeg direkt under professor Marte Helene Bjørk og professor Nils Erik Gilhus, samt professor Jana Midelfart Hoff ved VID vitenskapelige høgskole. Jeg arbeider også tett sammen med Folkehelseinstituttet og Senter for fruktbarhet og helse, veiledet av PhD Jaqueline Mallory Cohen.

Mine hovedinteressen er nevroimmunologi and nevroepidemiologi. Mer spesifikt er jeg interessert i den nevromuskulære sykdommen Myasthenia Gravis (MG). For mitt PhD prosjekt studerer jeg MG hos kvinner i fertil alder og påvirkningen av sykdommen for svangerskap, fødsel og utkomme for barnet. For å forstå denne sammenheng bruker jeg store dataset fra de nordiske helseregistrene.

Jeg er alumna fra Helsingfors Universitet, hvor jeg fikk min grunnutdanning i medisin og min lisensiattittel i 2016 og har fungert som praktiserende lege i Finland (2016-2018) og i Norge (2018-). Jeg startet min spesialistutdanning i nevrologi i 2018 ved Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus i Bergen.

Undervisning

Tutor i nevrologi

Publikasjoner
Prosjekter

PhD prosjekt: Myasthenia gravis hos kvinner i fertil alder; konsekvenser av sykdomsspesifikke autoantikroppar og legemiddel for svangerskap, fødsel og utkomme for barna