Jorma Virtanen

Stilling

Professor

Tilhørighet

Publikasjoner
Errata
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Leder
Fagartikkel
Sammendrag/abstract
Poster
Vitenskapelig foredrag

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin