Kari Klungsøyr

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Klungsøyr har vært leder for forskningsgruppen ‘Registry based studies of familial risk’ i fagområdet Epidemiologi og Medisinsk Statistikk ved Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin (IGS), Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen, og er nå nestleder for Senter for translasjonell forskning i epidemiologi (TRACE), IGS, UiB.

Klungsøyr, som er tidligere allmennlege og spesialist i samfunnsmedisin, har i mer enn 20 år fokusert sin forskning på reproduktiv helse og perinatal epidemiologi. Ett tema har vært sammenhenger innad i familier (for eksempel gjennom arv og mer varige miljøfaktorer) og hvordan slike sammenhenger påvirker forholdet mellom kjente og ukjente risikofaktorer og uheldige svangerskapsutfall, på kort og lang sikt. Hun har også forsket på medfødte misdannelser, alvorlige komplikasjoner hos kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel, svangerskapsforgiftning, dødfødsel, fertilitet og sammenhengen mellom reproduktiv helse og helse senere i livet.

Som overlege ved Medisinsk fødselsregister (MFR) siden 2004 har Klungsøyr vært opptatt av at data i de norske helseregistrene må være av god kvalitet, og hun har gjennomført flere valideringsstudier av tilstander og intervensjoner registrert i MFR. Hun leder nå et stort samarbeidsprosjekt der forskere samarbeider med klinikere for å studere svært alvorlige utfall hos mor og barn ved svangerskap og fødsel. Her er ett av målene å evaluere om analyser av behandlingsforløpene (audit) kan brukes til å identifisere svikt og forsinkelser i behandlingen og dermed mulige områder for forbedring.

I løpet av siste tiår har Klungsøyr i økende grad vært involvert i forskning på nevroutviklingsforstyrrelser, med et fokus på Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Innen dette forskningsfeltet har hun vært partner i et «Centre of excellence» ledet av prof Jan Haavik: ‘K.G. Jebsen centre for research on Neuropsychiatric disorders’. Dette senteret hadde som mål å anvende en translasjonell tilnærming til studier av nevroutviklingsforstyrrelser ved å kombinere epidemiologi, basal nevroforskning, genetikk, billeddiagnostikk og kliniske studier. Senteret var en suksess og oppnådde finansiering i to perioder. Klungsøyr har også vært deltager og partner i flere EU prosjekter på ADHD feltet.

Klungsøyr er partner i prosjektet "Healthier Women", ledet av prof Rolv Skjærven. Skjærven fikk ERC Advanced Grant for dette prosjektet, som har som et hovedmål å bruke data om kvinners totale reproduktive karriere til å studere sammenhengen mellom svangerskap og senere helse hos mor.

Klungsøyr er medlem av EuroPeristat, et europeisk nettverk som benytter rutinedata om svangerskap og fødsler fra forskjellige europeiske land for å utvikle europeiske indikatorer om perinatal helse og studere ulike spørsmål innen perinatal-feltet basert på disse data. Nettverket publiserer rapporter som viser de perinatale helseindikatorene, siste rapport viste indikatorer for årene 2015-2019: https://www.europeristat.com/

Klungsøyr er også medlem av EUROCAT, European network of population-based registries for the epidemiological surveillance of congenital anomalies, hvor hun representerer MFR. Dette nettverket, etablert I 1974, har siden 2015 ligget ved European Commission's Joint Research Centre. Nettverket har som hovedmål å drive overvåkning av og forskning om medfødte misdannelser, og publiserer årlige oppdatert Statistikk om forekomst av medfødte misdannelser i Europa: https://eu-rd-platform.jrc.ec.europa.eu/eurocat_en

 

Undervisning

Klungsøyr underviser ulike emner innen epidemiologi, for medisinerstudenter, master studenter innen ernæring og farmasi, og for PhD studenter. Hun underviser også noen emner innen samfunnsmedisin for medisinerstudenter. 

Klungsøyr veileder medisinerstudenter når de skal skrive sine hovedoppgaver, medisinerstudenter som går "forskerlinjen" og PhD studenter. Hun er også mentor for post doc stipendiater. 

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Rapport
Poster
Vitenskapelig foredrag
Doktorgradsavhandling
Populærvitenskapelig artikkel
Sammendrag/abstract
Leserinnlegg
Brev til redaktøren
Errata
Short communication
Leder

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Ongoing projects:

2023 -: Nytt prosjekt, informasjon kommer i desember

2022 -: "Men's health factors and risk of fetal loss and stillbirth". Rolle: Prosjekt leder. Finansiering: Landsforeningen Uventet Barnedød 

2021 -: "OCiNOR" - Obstetric Care in Norway - a Collaborative and Knowledge-building project". Rolle: Prosjekt leder - Finansiering: Norges forskningsråd

2020 -: "TIMESPAN" - Management of chronic cardiometabolic disease and treatment discontinuity in adult ADHD patients". Rolle: Arbeidspakke leder. Finansiering: EU  

2019/2020 -: "GlioLink" - Improving prognosis of patients with glioblastoma: Linking health registry and clinical data to basic brain tumour research". Rolle: Partner/veileder. Finansiering: Kreftforeningen/ Norges forskningsråd

2020 - : "NEDCOM" - Neurodevelopmental disorders and comorbidity - sex differences, risk factors and functional aspects from childhood to adulthood. Rolle: Prosjekt leder. Finansiering: flere, inklusivt NEVSOM 

2019 -: “Healthier Women” - A woman´s reproductive experience. Long term implications for chronic disease and death. Rolle: Partner/ veileder. Finansiering: EU - ERC Advanced grant til prof Rolv Skjærven. 

2016 -: "Congenital limb reduction defects in Norway - epidemiology, risk factors and treatment". Rolle: Prosjekt leder Del I, Partner Del II. Samarbeidsprosjekt med Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus

2014 -: "Cancer risk in families with children with birth defects: a Nordic collaboration". Rolle: Partner/ veileder. Finanisering: Kreftforeningen